sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "328i".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Kliknite za poizvedbo
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Uredba Komisije (ES) št. 328/2008
Aleš Horvat: razstava
oglas
UL L 328, 10.12.2011, str. 45.
UL L 328, 5.12.2002, str. 17.
Str. 225—328.
besedila objavljena v Direktivi 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1997 (UL L 328
(EGS) št. 3516/84 (UL L 328, 15.12.1984, str. 8)
328) pa pravi, da je ta potok Taistner = ali Gsiesserbach, ki teče pri Welsbergu v
Naselje ima 328 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,10.
UL L 328, 6.12.2008, str. 20.
Komercialno 328 ni bil uspešen, ko je vstopil v uporabo je bil trg že preplavljen z drugimi tubopropelerskimi
Fax: + 301–328 60 94
Tako utemeljitev je predložil tudi generalni pravobranilec Geelhoed v združenih zadevah C-328/99 in C
UL L 328, 17.12.2003, str. 3.
pehotni polk Frankfurt, iz delov 76. pehotnega polka in nadomestnih enot Wehrkreisa; polk je bil dodeljen 328
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.