sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "335i".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Kliknite za poizvedbo
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
preučevali v štirih študijah z odraslimi bolniki, ki so vključevale skupno 561 bolnikov, in eni študiji s 335
Eno: Psihomagija
oglas
Pokazalo se je, da so potrebne bistvene spremembe konvencij o nomenklaturi iz Priloge k Sklepu 96/335
Direktiva Sveta 69/335/EGS
UL L 335, 5.12.1973. str. 56.
30. november je 334. dan leta 335. v prestopnih letih v gregorijanskem koledarju.
Lordi so s 335 proti 244 sprejeli dopolnilo zakona, s katerim lahko parlament blokira odločitev vlade
drugo svetovno vojno je bil sprva poveljnik 5. rezervnega letalskega polka, nato pa je bil poveljnik 335
32007 D 0852: Odločba Komisije 2007/852/ES z dne 13. decembra 2007 (UL L 335, 20.12.2007, str. 57).
Odločba 2008/335/ES se razveljavi.
Gavkij je prvič omenjen leta 335 pr.
Težavnej�i se nasprotno zdijo sklici na izjavo o ugovorih v točkah 335, 398, od 408 do 410, 419, 424,
Schonova prva kitara je bila akustična Stella, čez dve leti pa je dobil kitaro Gibson ES-335.
Papež Silvester, ki je Rimskokatoliško cerkev vodil od leta 314 do 335, je vodenje po patrovih besedah
Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.