sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "businessweek".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Tim Cook novi direktor Appla naj bi glede na poročanje businessweeka za leto dela tem podjetju še preden
Eno: Psihomagija
oglas
Vir ww businessweek com
Da ima ideja potencial meni tudi nekaj uglednih investitorjev ki so do sedaj kot poroča businessweek
Foto businessweek com
Foto images businessweek com Na tržišču so na voljo številne posodice za vodo in hrano ki jih lahko dobite
Stephen Labuda namerava zaposliti že petega uslužbenca za spletno razvijalstvo ki jo vodi od doma slika businessweek
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.