sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sciencedaily".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Foto sciencedaily com
Aleš Horvat: umetnik
oglas
vir sciencedaily com
Planet je po poročanju sciencedaily com od Zemlje oddaljen svetlobnih let in svojo zvezdo obkroži približno
Foto sciencedaily com Že kot študentka sem pogosto prejemala klice zaskrbljenih znancev ali prijateljev
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.