sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "carlsberg".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Danes carlsberg varijo tudi drugje po svetu Københavnu so ostali razvojni in drugi visokotehnološki oddelki
Eno: Psihomagija
oglas
jas grem po carlsberg in lego za mojega bratranca mercator imam pa tudi novo nordisk tshirt
Njegovo najljubše pivo je carlsberg in ga ljubkovalno imenuje kar materino mleko pri čemer pa ga prav
Sicer pa se poleg laškega uniona grofa carlsberga gösserja warsteinerja becksa erdingerja in drugih že
Poleg vseh podrobnosti pivu poleg steklenic carlsberga vsega sveta so na ogled tudi bogata umetniška
Sicer pa pri nas točimo predvsem pivo in to carlsberg ter cviček
Odžejana po vrčku carlsberga sva po slabi uri kolesarjenja prispela do Ørestada
Electrona carlsbergi [1]
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.