sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "general electric".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Še vedno si lastima in sem prečekiral vse tuje forume in vsi so pisali žarnicah GE general electric
Eno: Psihomagija
oglas
Watt je Watt pa če je iz alana general electric concorda ali prezidenta
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.