sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "honeywell".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
dobavlja znanemu & STPju i t d Še za Fram so svoj čas govorili da jih ne dela sam ampak ima pogodbo honeywell
Aleš Horvat: razstava
oglas
vsem normativom tega področja ima vgrajen lovilec nečistoč odpira pri razliki tlakov bar tip BA ww honeywell
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.