sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "microsystems".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Različico jave lahko dobimo na uradni strani sun microsystems J SE
Aleš Horvat: razstava
oglas
Šestodstotnega padca delnic družbe Sun microsystems pa njihovim nakupom ni mogel preprečiti niti Peter
Dogovor med Microsoftom in podjetjem Sun microsystems je očitno otoplil odnose med obema nekdaj ostrima
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.