sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jani virk".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
jezuit všeč sta mi tut vinko moderndorfer čeprov ima nekatera dela za moj okus preveč zamorjena in jani
Aleš Horvat: umetnik
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.