sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "junker".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
sicer pa nace junker rulzz
Eno: Psihomagija
oglas
slovenski zet naj udari po mizi in naredi že enkrat konec te kagade, pijanc od junkerja ne ve iti kje
No ja svojg dnarja je tudi junker
Krištofubaronu Auerspergu dednemu komorniku kranjskemu Andreju Auersperškemu dednemu maršalu kranjskemu junkerju
Če je Bajuk bo še junker
mene zanima,če bo članek kako je bil junker pijan?
jugoslovanski kongres jugoslovanski odbor Julijan Odpadnik julijska revolucija julijskoklavdijska dinastija junker
Ne govori jim da so banda kravatarska pa ne ga junkerju potegnit
Neostrižen in neobrit se je izdajal za junkerja Jörga
Ampak dvomim da bo kaj zaleglo odločitev je padla že takrat ko ga je pocuzala staremu slinežu junkerju
Zaradi nasprotovanja junkerjev ki jih je tuja konkurenca prizadela je leta Caprivija na mestu državnega
stoletja ki mu skupaj antisemitizmom ter velikonemštvom pripisujejo tudi stavek Poljaki Francozi farji junkerji
lahko bi dejal le da se bo junkerjem pogovoril
Na severovzhodu kjer je bilo veleposestniško plemstvo junkerji najmočnejše pa je volilni knez zaostritvijo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.