sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kahel".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Pri nas mojstri kupujejo kitajce kitajski mojstri pa kahle in swarote
Izbrisana: film
oglas
Jani tako ali tako vseskozi reklamira kahle saj se samo to zastopi pa tudi ustreza njegovi izobrazbi
V bistvu ena velika kahla,... fej
Čokolada je včeraj gledala uroka zato ima danes na riti privezano rdečo kahlo
blaginje niti ni delo smislu proletarstva niti landlordstvo niti pridnost medicinskih sester pri praznenju kahel
gledališču bodo četrtek seprembra ob premierno uprizorili slovensko noviteto Matije Logarja Špeckahla na kahli
Ja nc za zacetk ena kahla kave pol bomo pa vidl
Na kahlo sem jo dala prvič okoli meseca potem pa raje kar na stranišče
spodnja pa poleg svojega lulanja še od ostalih štirih po hrbtu pritečeno tekočino kahlo spusti in jim
Uliti stand up sodstvo je polna kahla otroci pihajo vmesnem času smo presegli magično mejo tisočih
Počasi se pocrkljave odnesem jo kopalnico ker sama ne more hodit in jo posadim na kahlo
GAŠPER "pijan, prinese ubito kahlo z rožami": Kje so Matiček? – Po celem gradu jih že iščem.
Prvošolci imajo delovnem zvezku narisano kahlo in potem morajo dodeliti pravilni odgovor kdaj otroci
Janija pa ni doma je šel nazaj na UKC kahle praznit političnimrtvec
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.