sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "karcinomi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
mnogih razvitih državah okužba virusom hepatitis povzroči več kakor polovico karcinomov
Eno.si
oglas
Nedrobnocelični karcinom pljuč:
Glede na tip celic iz katerih se rak razvije ločimo ploščatocelični karcinom nastane maligno spremembo
Obstajajo tri glavne vrste raka, karcinom bazalnih celic BCC , ploščatocelični karcinom SCC in maligni
ploščatocelični karcinom in
Seroznopapilarni karcinomi imajo značilno slabše preživetje samo
maligni tumorji ščitnice karcinom ščitnice
Intracistični in invazivni papilarni karcinom dojke
večini primerov je karcinom bazalnih celic posledica pretirane izpostavljenosti soncu
Pridejo izvidi ŠOK papilarni karcinom kaj to pomeni kaj sledi
Maligni tumorji jetrih so metastaze in hepatocelucelularni karcinom
bolečina spoznamo pa jih izotopnimi priskavami in rentgenskim slikanjem V kosti najpogosteje zasevajo karcinom
moja diagnoza je papilarni karcinom ščitnice
Vsekakor ne gre za karcinom ščitnice
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.