sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "karcinomov".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Druga oblika karcinoma kože je redkejša vendar bolj nevarna spinaliom ali spinocelularni karcinom
Eno.si
oglas
Raki dojke ki ne vzniknejo iz epitelnih celic in torej niso karcinomi so redki
vrstah človeških tumornih celic in eksperimentalnih tumorjev, vključno z malignostmi kot je sarkom, karcinom
tumorji zunanjenosnih področij so lahko • Primarni tumorji zunanjenosnega področja so bazalnocelični karcinom
Zunanje genitalne bradavice, površinski karcinom bazalnih celic in aktinična keratoza:
Histološko gre za tubularni adenom displazijo visoke stopnje in že začetnim karcinom
Dva redka dedna vzroka teh karcinomov sta LiFraumeni sindrom in BeckwithWiedermann sindrom
Histopatoloski izvid Metastaticni nevroendokrini karcinom mikrocelularni tip slabo diferenciran
Rak ki vznikne iz izvodila mlečne žleze se imenuje duktalni karcinom rak ki vznikne iz režnjičev pa lobularni
Rakava obolenja so obsegala Kaposijev sarkom, limfom, ploščatocelični karcinom, hepatocelularni karcinom
2007 s priporočenim režimom zdravljenja pri različnih vrstah raka vključno s sarkomom mehkega tkiva, karcinomom
In vitro torej epruveto so mi namešali dvanajst najhujših karcinomov kar so jih znali
Pri prvotni operaciji so mojo bolezen opredelili kot planularni celularni karcinom sedaj pa so pisno
Pri karcinomu bazalnih celic in ploščatoceličnem karcinomu so pogosto prisotne mutacije, značilne za
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.