sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kobe bryant".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Arhiv značke kobe bryant
Eno: Psihomagija
oglas
kobe bryant KOBE BRYANT na odprtem avtobusu ki je Lakerse popeljal po ulicah Los Angelesa so mu družbo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.