sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "miran hladnik".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
: DZS, 2010. - (Zbirka Klasje) Miran Hladnik ]. - Ljubljana: Študentska založba, 2010 ([Ljubljana]: Formatisk). - (Knjižna zbirka Beletrina)
avtor številnih knjig s področja slovenske literarne zgodovine ter urednik zbornikov s področja slovenistike Miran Hladnik . Priznanje mu bodo izročili v nedeljo.
literarne in narodnostne zavesti. Martin Krpan, junak prvega ranga, za kakršnega ga je označil slovenist Miran Hladnik , letos praznuje 150 let. Toliko je namreč minilo, odkar je v celovškem Slovenskem glasniku izšla prva umetna
, tuji roman in Slovenci, slovenski roman in angleščina itd. Predsednik 21. simpozija Obdobja je red. prof. dr. Miran Hladnik , strokovna tajnica pa je prof. Mojca Nidorfer Šiškovič.
težavo priti do knjigarn s slovenskimi knjigami. Pa sem jih nekaj napravil, prve iz besedil iz zbirke profesorja Mirana Hladnika , potem pa več iz knjig v svoji knjižnici doma. Zdaj se mi oglaša vse več slovenskih pisateljev in se zanimajo za
himna morala začeti, šele potem bi lahko sledila sedma." Miran Hladnik , redni profesor za slovensko književnost na filozofski fakulteti. V prispevku O pobudi za zamenjavo besedila
Klanjšček. Nedeljski večer je bil posvečen Alojzu Gradniku. O njegovi korespondenci je spregovoril prof. dr. Miran Hladnik s Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je tudi urednik Gradnikovega zbranega dela. Po predavanju sta se s
, odkrili dva Prešernova rokopisa stara več kot 150 let. Profesor na filozofski fakulteti v Ljubljani Miran Hladnik je dejal, da sta rokopisa podpisana in lepo ohranjena. Slovo od mladosti je še v bohoričici, Dohtar pa že v gajici.
. Veliko tega gradiva je nastalo iz priložnostnih razlogov. Gradnikovega ZD sta se lotila Tone Pretnar in Miran Hladnik , po Pretnarjevi smrti je delo seveda obtičalo na slednjem.
npr. Levstikov Martin Krpan ali Defoejev Robinson Crusoe. Mirana Hladnika o trivialni in elitni književnosti ob robu na prejšnji strani. Se strinjate z njim? Utemeljite. Katera vrsta
članic fakultete in pri povezovanju med univerzo in industrijo. Malo digitalno knjižnico ustvarja tudi dr. Miran Hladnik s filozofske fakultete v Ljubljani, ki v digitalno obliko spravlja slovensko književnost. Tako sta preko
, resnobno pa varno spravili in zaklenili ter privlekli na plan samo za največje praznike? Miran Hladnik je slavist in profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, živi na Srednji Dobravi pri Kropi.
, predstojnik že omenjenega Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Spregovorila sta še Miran Hladnik , predsednik Slavističnega društva Slovenije, in akademik Ciril Zlobec. Sledil je kulturni program z učenci
društev se bodo slavisti in slovenisti popoldne seznanili s trenutnimi razmerami v slovenistiki. Miran Hladnik bo spregovoril o prihodnosti vede, Boža Krakar Vogel pa bo predstavila nekaj novosti iz teorije in prakse pouka
urnikom (referenti se vrstijo na petnajst minut od 9. do 18. ure v dveh dvoranah TR 3) nadaljeval tudi v petek. Miran Hladnik ni želel posebej izpostaviti nobene obravnavane teme, kvaliteta simpozija se mu zdi prav pluralizem
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}