sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nanizanka".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
In sicer poskuša pridobit ljudi raznimi priredbami nanizank
Eno: Psihomagija
oglas
ena izmed najboljših nanizank
TV nanizanka Takle mamo; režija Niko Vodošek
Skupaj gledata nanizanko Zakon in red
nanizanka kak koli ze
Pred nekaj dnevi je bila hiša skoraj spet polna saj so se junaki nanizanke zbrali ob praznovanju letnice
Dedca in pol so polni filmi ter nanizanke
In sicer televizijski nanizanki Fantom iz opere
Ena izmed najboljših nanizank
Te tvoje nanizanke pa ne poznam
Medtem ko druge nanizanke podobnega sloga recim
Srce polno dežja ameriški film Višave del ameriške nanizanke Maggie del ameriške humoristične nanizanke
Odzivi na nanizanko Treme so bili odlični po premieri sodeč pa bo nanizanka obetavna
Kaj pa kake nadaljevanke nanizanke
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.