sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "futurama".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Rosalia de Souza Tempo futuro tudi spada sem
Eno: Psihomagija
oglas
fear what the future holds
coz you're dreaming of the future
Back to the future se dogaja leta
Izvirnik ima naslov avenir dure longtemps ki se angleške prevodu glasi The future lasts long time ameriškem
m ankh its future already
At least for the near to midterm future
Be eco be future
The man from the future
Stolpnica je kul the future is now
Back to the future
Any future plans for the label or yourself for
Drugače bi bilo No future p feeling
So the future for the holds even greater potentials
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.