sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nekulturno".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Komentarje hrvaških zlobnih jezikov bi bilo tako ali tako nekulturno zapisati
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
uri je Školč ves čas Pahorjevega nastopa nekulturno zehal
So pa krat bolj agresivni in nekulturni
Je pa zelo neprimerno in nekulturno se strinjam
Sramota za nekulturne in neobjektivne komentatorje
Tako nekulturen narod bi bilo po vašem treba disciplinirati
Tvoji začenjo žaljivkami in to je O mi vrnemo smo nekulturni
Ivica je arogantna nekulturna angleščina ji gre zelo slabo osnov gostinstva nima
Nesposobna nekulturna polna zgrešenih pogledov na svet potopila slovensko gospodarstvo pogubila Slovenijo
Politkomisar kaj pa je nekulturnega mojem komentarju
Na primer narod ki je osnovi agresiven sebičen nekulturen
Odvratno nekulturno primitvno pisanje te osebe
To je nekulturno kot leze nekulturnost Slovenija
Ker je bila deležna nekulturnega obravnavanja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.