sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nizkotno".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Ne bom se spustil na tvojo nizkotno medsebojno žaljenje
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Ampak ti ljudje so pa res skrajno nizkotni no
Pa ne sledovih in nizkotnih koncentracijah ne
Kot oteževalne pa nizkotne nagibe način storitve hladnokrvnost
šel preverit dejansko gre za nizkotno potvarjanje
To se mi zdi zelo nizkotno
Vzeti nekomu življenje je najnizkotnejše dejanje ki ga je zmožen človek
In jaz med vsemi še najbolj nizkoten.
To je nizkotno ravnanje poslancev
Zločini so tako nizkotni IR
Kako nizkoten PR takoj na zacetku leta
To je smatral za zanj nizkotno vedenje ki ga je zapostavljal
Služiš na najbolj nizkoten inski način
Kdo nizkotno napada tožilce
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.