sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "obrečna".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
projekta Amazonka 2007. Dovolj časa, da se na silne kilometre vode, živalce vseh velikosti, Indijance in obrečna plemena pripravi kar se da dobro. Na predstavitvi v BTC-jevem Atlantisu so tokrat plavali drugi. Predsednik
z alpskim rastlinjem, mokrišči, morenskimi nasipi in balvani. Ob Kokri in njenih pritokih je ohranjena bogata obrečna vegetacija, kjer živi ali najde zatočišče bogat živalski svet. Vendar pa se je treba zavedati, da je to tudi
in Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Skladno z njihovimi smernicami se bo v največji možni meri ohranila obrečna vegetacija, izvedle pa se bodo tudi dodatne niše za ribjo populacijo. Oblikovno bodo protipoplavni zidovi
gozdnih tal pa je v primerjavi s travnikom večja za 200 litrov/m2. Gozd preprečuje tudi trganje plazov, obrečna vegetacija pa ščiti in utrjuje brežine pred bočno erozijo. Ob teh podatkih se spomnimo samo težav z letošnjimi
podobo mesta na levem bregu. Vmes bo blok povezoval obstoječe zgradbe v Lavričevi in Strmi ulici. Prva obrečna vila z zahodne strani pa naj bi bila namenjena za nadomestna zgradba vrtca. Že zdaj je na tem območju mnogo težav s
pristojnih služb. Na splošno torej ne moremo biti zadovoljni. obrečna pasišča ali na hribovske travnike, kjer ni večjih površin poljščin. Tisti, ki čebel ne morejo preseliti, naj jih
v osrednji in vzhodni Sloveniji tvorijo v strnjenih večkilometrskih pasovih ponekod le še tujerodne vrste. Ker obrečna vegetacija pred množičnim širjenjem teh invazivk ni bila preučena, danes tudi težko ocenimo, kaj vse smo že
, vendar pa je med sposobnostjo zadrževanja vode med tlemi velika razlika. Tako lahko globoko oglejena ilovnata obrečna tla zadržijo tudi okrog 250 mm padavin, plitva peščena tla, globoka 40 cm, pa zadržijo le okrog 100 mm padavin.
je Ivan Orešnik dal zasaditi pod Miklavškim hribom na desnem bregu Savinje dvojni drevored divjih kostanjev. Ta obrečna promenada je bila zasnova mestnega parka. Po letu 1871, ko je bilo ustanovljeno Olepševalno društvo, so pričeli
, 12. oktobra (STA) - Po obilnejšem deževju ob koncu tedna se je Krka s svojem spodnjem toku razlila in poplavila obrečna območja vsakoletnih poplav. Poplavila je cesto Smednik-Zameško-Kostanjevica na Krki, ki so jo v Malencah
njega pa je z buldožerji izravnanih in upostošenih še 60 km2 zemlje, katere polovico je poraščal gozd. obrečna tla, ki so se že sušila, uspevajo, in rečni rokavi so polni vode. Pred gradnjo kanala je Donava globoko spodjedala
Deleware, so se zares zbistrile šele maja. Z novega mostu čez reko Lehigh, ki je bil še v izgradnji in je povezoval obrečna klanca (prijelo se ga je ime Hill to Hill Bridge), je bilo dno reke videti kot na dlani. Moč pomladnih sončnih
času prevažali tovor iz Podpeči v Ljubljano. Danes ga bodo preizkusili na prvi plovbi. Plečnikova obrečna promenada v Trnovskem pristanu. Ob 12. uri.
. Letos predstavljamo najvzhodnejši del države: Prekmurje ter rečne loge in mrtvice na obeh straneh reke Mure. Obrečna krajina je svet, ki se nenehno spreminja. Ta proces poteka neprekinjeno že tisočletja, saj so velike reke vir
), ki se razprostira vzhodno od Bratislave, na obeh obrečna tla, stoječo vodo, ki hrani gozd v porečju, hkrati pa je delta podtalni vodni rezervoar (s kapaciteto 20 km3) vse
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}