sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "obrečna".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
in pred nami se umikajo dobesedno po vodi leteče guane kuščarji ki sicer leno poležavajo na vročem obrečnem
Aleš Horvat: umetnik
oglas
plazovi zahtevali človeško življenje ni potrdila domneva da elektrarne na reki Muri pripomorejo zaščiti obrečnih
Pot tja in nazaj je lezla mimo mirne obrečne pokrajine kjer so se vodovja naslanjala tako na dolge ploske
Tu rastejo nižinski poplavni gozdovi lirsko hrastovobelo gabrovi gozdovi in obrečna vrbovja jelševja
Predel dovoljuje prenočitev umirjenem pristanišču si sposodite čoln ali najamete sobo obrečnem prenočišču
prostorski kontekst saj so kljub veliki gostoti pozidave omogočeni nemoteni pogledi proti ozelenjenem obrečnem
Fasado obrečne strani so obnovili v 19. stoletju.
dva dejavnika: redne Nilove poplave in sončna toplota, ki sta omogočali poljedelstvo in preživetje obrečnega
Tako je nastala obrečna promenada osnova bodočega mestnega parka
Kolesarska pot ob Muri je slovensko krožno potjo dolga kilometrov in velja za eno najlepših obrečnih
Zvečer smo se ustavili majhni obrečni vasici Pakbeng in si poiskali nastanitev ki je cenovno zelo raznolika
PRIMER H reka Mura svojo obrečno loko je najpomembnejše območje za številne živalske in rastlinske vrste
Ne manjka se vran ki posedajo po obrečnih drevesih
Poplavna ogroženost ob Savinji se glede na njen tok ter tip rabe obrečnih območji spreminja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.