sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "polnaravna".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Natura 2000 vključuje naravne gozdove in upravljane polnaravne gozdove.
Festival Grounded
oglas
Kakorkoli tudi sneg bistvu ni več sneg ampak nekakšen polnaraven pripravek ki pride prav recimo za gibanje
členu uporabljen izraz naravni habitat pomeni povsem naravno ali polnaravno kopensko ali vodno območje
oceno so dobile t i certificirane organske blagovne znamke sledila jim je popolnoma naravna kozmetika polnaravna
Imajo tako imenovan tiskalnik katerim na polnaraven način postvarjajo nove organe za telo
So naravni in polnaravni predeli ki jih odlikuje izjemno botanično bogastvo
Medtem ko kulturni krajini polnaravnem okolju ki ga je sooblikoval človek številnost srnjadi zmanjšujejo
V novih državah članicah so precejšnja območja polnaravnega življenjskega prostora in z njim povezanih
So iz naravnih ali polnaravnih travnikov ki jih določijo države članice skladu Direktivo habitatih Direktiva
Habitatni tip pomeni povsem naravno ali polnaravno kopensko ali vodno območje s posebnimi geografskimi
tem izjemnim spremembam je mogoče ob večini glavnih rek še vedno najti ostanke prvotnih naravnih in polnaravnih
Žal jih je človek marsikje namerno ali nenamerno zanesel tudi naravna ali polnaravna okolja
Hortobagy je največje madžarsko zaščiteno območje in največje polnaravno travišče v Evropi.
Populacije vrst se zmanjšujejo z zastrašujočo hitrostjo, številni dragoceni naravni in polnaravni habitati
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.