sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "poseko".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
posek drevesa naj bi bil dogovorjen brez ustrezne strokovne diskusije
Eno: Psihomagija
oglas
Ampak poglejte lastnik gozda gre po odločbo poseku za posek svojem gozdu
Po stezici čez travnato poseko kmalu stopimo na gozdno cesto
Nanju naletimo na jasah kamnitih predelih posekah in robovih gozdov
Pot naprej kažejo le „ možici in poseke ruševju
Za negovalni posek so izbrali in označili dreves kubičnih metrov lesa
Potreben posek je odprl veliko rana bregu
ki ti ga posekam. Da ostane samo
Gozd je neprecenljiv naravni zadrževalnik vode zato posek gozda popolnoma spremeni vodni režim krajine
Poleg tega posekam še veliko grmovja in manjših gabrovih in bukovih dreves
Samo mi smo dejansko izvedli samo poseke
za drevesa posek ni ideja občine ampak konzervatorjev
Orientacija je lahka saj sledimo poseki in občasnim mejnim kamnom
Ali je potrebna še četrta cesta in tem posek obstoječega gozda
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.