sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "borovje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Ali si mi nastavil mino tole hojo za vodnikom skozi borovje
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Pogleda na svoj GPS in razloži Sva na višini in do vrha je še približno tristo metrov borovja
brdu pa šumi v borovju, kakor
ostale steze poti sta se omenjeni planinski poti močno zarasli rušjem oziroma cretjem kot se tu nizko borovje
Omotam se folijo in uležem pod mokre in debele veje borovja
Ne maram da me nekdo zapelje samo polovično in sem šel raje naprej do konca skozi borovje
Razveselim se borovja porezanih vej
imponira ako pa uže hoče hoditi „ incognito po svetu bi bilo bolj prikladno da bi se skril za kraško borovje
jo zavila v gozd, v borovje. Izprva ji je
Gernau jej ponudi roko, in potem sta molče odšla po ozkej stezici, ki se je vila skozi borovje.
zapleše po senožeti listje po drevju na okoli trepeta veje se razpogujejo tam na bližnjem brdu pa šumi borovju
In res stoji malo naprej za borovjem prvi skupini
devetnajstega stoletja stala preprosta kaznilnica dičijo samo nekateri ostanki zidov žalostno štrleči izmed borovja
Nad skalovjem smo se prelevili ruševce ko smo stopali veje na vejo gostega borovja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.