sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "unicommerce".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
paleta motornih žag ki jo pri nas prek pooblaščenih prodajalcev in serviserjev zastopa Unicommerce ww unicommerce
Festival Grounded
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.