sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "farmedica".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Veliko koristnih informacij si lahko preberete na strani ww farmedica si kaselj html
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
http ww farmedica si si dodatki rastlinamelisa hthttp sl wikipedia org wiki Melisa
Deluje tudi kot urednica mesečnih eZdravstvenih novic ter spletna urednica ww avogel si ter ww farmedica
To se zavedajo tudi pri farmedica zato imajo zdravila tudi proti drugim oblikam obolenj
Več tem pa si lahko preberete na spletni strani farmedica si si dodatki hripavost html
Na spletni strani ww farmedica si vam to zelo jasno opišejo kjer lahko izveste še več njih
Ob tem mu lahko izročite natisnjeno navodilo za uporabo ali ga napotite na spletno stran ww farmedica
Veliko zgagi si lahko preberete na ww farmedica si zgaga html
manjšo odpornost in da bi vam doletel prehlad ga pa lahko zdravite kar sami zdravili ki jih najdete na farmedica
http ww farmedica si si dodatki rastlinamelisa htUpam da je avtor mislil prav to razen če še kako drugo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.