sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "wikileaks".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Če bi ljudje bolj brali wikileaks bi jim marsikaj bilo bolj jasno
Eno: Psihomagija
oglas
Za kemično orožje je turški wikileaks propevao in so lepo povedal da je prišlo kemično orožje iz turčije
Za najbolj obsežno razkritje pa je znova poskrbela spletna skupnost wikileaks ki je skupaj nekaterimi
wikileaks takorekoc vec ne obstaja dvomim da bo tipo imel casa se za kaj druga svojem zivljenju kot za
Mediji kar wikileaks je po definiciji imajo po ameriških zakonih in večkrat potrjeno strani njihovega
Snowden je potrdil napoved preganjanega predstavnika wikileaks Juliana Assangea da lahko na prihodnje
Bo wikileaks objavil.
vzpostavitvijo množice zrcalnih mirror strežnikov dvojniki vsebine in domen za preusmerjanje na naslov wikileaks
Mastercard je primer podjetja ki je wikileaksu zaprlo racune izgovorom da je njihovo pocetje nemoralno
Tipa kije registriral wikileaks si morda Mladino Monitor ker so tudi aktivirali poddomeno Pooblaščenko
Primer diplomatskih depeš ki jih je objavila skupnost wikileaks je zelo dober primer kakšna tveganja
Primer wikileaks in še kak
Pred skoraj natanko enim letom je spletna skupnost wikileaks skupaj nekaterimi velikimi časopisi španskim
Pridobljena sredstva se bodo namenila za kritje stroškov in rpojekte kot je wikileaks si
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.