sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "žižek".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
ob zvočni strpnosti manjšega instrumentalnega ansambla in pevskih vrsticah sopranistk Simone Kranjc in Urške Žižek , pa altistke Biserke Petkovič. Slednja je pokazala še največ izrazite barve nižjih pevskih leg. Nedolžno lep
čemer smo že takrat mnogi vedeli, da je, v oklepaju bodi povedano, daleč največji džek daleč naokoli itak Slavoj Žižek ). Z dokončnim zlomom socializma se je vsaj v Sloveniji koncept civilne družbe izselil iz ozkih akademskih
bo. Ustrezne službe so poskrbele, da so se trije manjši otroci preselili k družini Terezijinega brata v naselju Žižki v bližini. Ker se je najstarejša hči zaradi študija preselila v Ljubljano, sta doma ostala samo Avguštin ter
, poglobljen pogled v izjemno širok knjižni opus našega v tujini najbolj uveljavljenega avtorja Slavoja Žižka . Razpon njegove filozofske oz. teoretske dejavnosti je zelo širok. COBISS beleži preko 900 bibliografskih
petimi vlogami kar trem namenili pevske alternacije. V vlogi Adine bosta nastopali tudi Zorica Fatur in Urška Žižek , premiero pa je pela sopranistka Andreja Zakonjšek. Zahtevnost, ki jo terjajo melizmatične kolorature, je
zapeli novo himno, ki jo je prav za srečanje prve generacije maturantov GFML napisal takratni maturant Dušan Žižek iz Radencev. Takole gre nekaj rim: "Gimnazijci smo, gimnazijci smo, gimnazijci lotmerški, gimnazijci smo. . .
trg. "S tem projektom dodatno krepimo tudi menjavo med obema državama, Slovenijo in Romunijo," je povedal Žižka , ki za Litostroj Power za letošnje leto napoveduje obseg podpisanih pogodb za nove projekte v skupni vrednosti
pomembnejših dogajanj dejanski oblastniki, ki nadzirajo ves svet. Kakor je prejšnji teden ugotavljal Slavoj Žižek , je resnica prej nasprotna: tam, kjer bi pričakovali razum, ki vodi svet, so se znašli brezglavi voditelji, ki ne
, 3. Kranj; mladinci, ekipno: 1. Acron Radgona, 2. Trebnje, 3. Triglav; mlajši mladinci, posamezno: 1. Žižek ( Črenšovci ), 2. Vidmar ( Impol ), 3. Bernot ( Triglav ); Zračna pištola: člani ekipno: 1. Kranj Izolacije kepic ,
je velika in praznina neizmerna, « je ob žalostnem slovesu od Antona ob odprtem grobu dejal govornik Srečko Žižek , ki je nadaljeval: » Življenje je skrivnost, ki se vsakomur razkriva le sproti in vsakomur na svoj način. Zato ga
, ki hrepeni po Ženski, po vsaki ženski, ker Don Juana zanima le, kar je skupno vsem ženskam. 18 Po mnenju Slavoja Žižka » je Mozartov Don Giovanni spolni korelat jakobinstva: Mozartov Don Giovanni je jakobinec libidinalne
Ahlin; Troband, vodi Tomaž Polak; Kvintet saksofonov, vodi Franek Radolič; Kvartet klarinetov, vodi Darko Žižek ; Kvartet flavt, vodi Melita Vulc ) so bile gostje koncerta tudi mažoretke Twirling kluba iz Benedikta. Prav vsi
, subREAL, Gabor Bachman in Laszlo Rajk, Goran Djordjević. .. ) so iz zavedanja o času in prostoru, ki ga je Slavoj Žižek lucidno označil kot » samosvoj in nejasen prehod iz enega diskurza v drugega «, kreirali umetnost kot politični
zmanjšal. Morda je za LDS še najbolj nerodno, ker je Drnovškov logični naslednik in najljubši učenec Slavoja Žižka , Gregor Golobič, s svojimi posegi v globalno gospodarstvo postal tako rekoč nemogoč kandidat. Medtem ko se
je podoben kolonializatorskemu. « n ROL To, kar ni uspelo El Baiucu in drugim črnuhom, bo očitno Slavuju Žižku . ( ko so argentinski slovenci slišali, da se za stalno seli v argentino, so se odločili za kolektivno vrnitev pod
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}