sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "derrida".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
škode, noter pa nista prišla. Popisali so ju, čaka ju ovadba, nato so ju odpeljali in izročili v domače varstvo . Derrida . ZDA, 2002, 85 min. Režija: Kirby Dick, Amy Ziering. Večer dokumentarnega filma. Ameriška dokumentarista
podobo enega največjih filozofov dvajsetega stoletja, očeta francoskega dekonstrukcionizma Jacquesa Derridaja . Dokumentarec se ves čas sprašuje, ali lahko resnično poznamo neko osebnost le na podlagi njegovih dosežkov, ne
odgovoriti na ti vprašanji, ko sledita sedemdesetletnemu mislecu na njegova predavanja v ZDA in Južno Afriko . Derrida se je sicer težko odločil za snemanje filma o sebi, saj ima že od nekdaj težave s svojim telesom in njegovo podobo .
stalno zaostalost. Tvegano je predvidevati, kaj je najbolj aktualno, vendar je uspelo: začeli smo z Derridajem in Rortyjem. Derridaja smo izdali eno leto po izidu. Oba avtorja sta bila že v Pécsu, od njih neposredno dobivamo
odbila, po levi ga je prehitela nova generacija profesorjev, ki so se razglašali za antihumaniste: Althusser , Derrida , Deleuze, Foucault. .. Med njegovimi tezami iz romana Gnus se je iz množice zaslišalo vpitje in posmehovanje, za
skromnost in zategovanje pasu, sam pa živiš na veliki nogi, si navaden hinavec. Toda kapitalizem je hinavščina . Derrida je v svojem eseju "Marxovi duhovi" opozarjal na "duhove ", ko so strašili Marxa ( buržoazni ) in na dejstvo, da
govora in lepoto besed, ki niso prevedljive. Je varuh interpretacije sploh še potreben po Umbertu Ecu, Jacquesu Derridaju in Wimu Wendersu; biblioteka je sveto mesto za tiste, ki metulje lovijo v barvah, času in besedi. .. De Te Fabula
zrejo v strop, iz prsi brizgne kri. Nikoli več ne boš lazil po njej, sikne in odide. ( Opis podobe: mislec Jacques Derrida je rekel, da so vsi sloviti slepci naše kulture moškega spola, slediti hočejo pogledu drugega, ki ga ne vidijo. )
Krečič, Gregorja Modra, Darka Štrajna in Tatjane Jukić. Arhivska mrzlica: freudovski vtis je knjiga Jacquesa Derridaja iz leta 1995, ki jo je iz francoščine prevedla Katja Kraigher, izšla pa je znotraj zbirke Kinotečni zvezki. Arhiv
digitalizacije ( filma ) kot ideološke procese, saj obsojajo na izginotje veliki del vizualne zgodovine . Derrida zapiše: "Arhiv je vselej bil zastavek in, kakor vsak zastavek, zastavek prihodnosti. Z bolj vsakdanjimi
Biblični odmevi v postmoderni misli želi, kot je zapisal avtor, na svoj način pritrditi tezi Jacquesa Derridaja , ki pravi, da tisto, kar se za grško filozofijo razodeva kot t. i. drugost, izhaja iz judovskega in krščanskega
pripravili razstavo Piran v filmu ter izdali nove knjižne naslove, kot je prevod Arhivske mrzlice Jacquesa Derridaja . Kinoteka se je sicer obogatila s filmom Frederica Wisemana Belfast, Maine, ki bo premiero doživel 2. septembra
Kavafisa. V razdelku Poiesis in estetski diskurz so objavljena besedila Alaina Davida ( pogovor z Jacquesom Derridajem ), Davida Rabouina ( pogovor z Alainom Finkielkrautom ), Michaëla Lévinasa ( Moj oče je mislil estetiko
Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana do tistega v sodobni filozofski tradiciji s filozofi, kot sta Jacques Derrida in Gilles Deleuze. Kot lahko razberemo iz programa konference, njen teoretski del razpira kar najširše polje
, kot smo jih vajeni, sem napisala. Naslonila sem se na enega najbolj znanih filozofov današnjega časa Jacquesa Derridaja , ki se v svoji novi knjigi O čem jutri sprašuje, kaj se dogaja z družino v času velikih sprememb, ki jih povzroča
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}