sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "barbarsko".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
in pase, se proslavlja tukaj in riše brez usmiljenja z barbarsko
Eno: Psihomagija
oglas
Volivci so odločno glasovali proti barbarski politiki dogovorov posojilu
Gospoda tej vojni je vse nečastno in barbarsko
Tu so se izoblikovale številne barbarske države
vidim nego barbarsko temo." Prasnil je z vžigalico in
Točno barbarski Vizigoti
Meni se to prej zdi barbarsko
Kar tako čutiš na vodi da je kamenjanje barbarsko
Seveda se najde še mnogo drugih takim barbarskim obnašanjem
Gre za debato ki je preprosto sramotna barbarska
Slovence ženske in otroke so klala barbarska plemena srbov in črnogorcev
in barbarski posiljevalec nosilec islamizacije če bereš Reporter
In na koncu še prav barbarski napad na mojo kri
Pri Slovencih je važno da ne govorijo srbščine tega brutalnega barbarskega jezika
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.