sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "billups".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
košev niti ni tak slabo glede na to da pa so bili to sami poceni koši odprte trojke zabijanje en prosti billupsa
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
spurs pistons pa spet obrambno kot v casih rasheeda/ben wallace, billupsa hamiltona in tayshauna princa
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.