sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "deutsche welle".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Remmler Gert Kralle Krawinkel in Peter Behrens ki je na sceno udarila skupaj novim nemškim valom neue deutsche
Eno: Psihomagija
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.