sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "euractiv".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Gloverjeva se je svojih stališčih do GSO razgovorila za portal euractiv com njena stališča pa najbrž
Izbrisana: film
oglas
Če si podrobnje pogledamo nekatere dileme širitvi Unije ki jih navaja spletni portal euractiv com bi
volitve izid pa bo oblikoval evropsko politiko za prihodnjih pet let je dejal Hix za spletni portal euractiv
Bil je tudi urednik internetnega portala ww eon si in portala za evropske vsebine euractiv eon si
► jobs euractiv com job internship Nevladna organizacija Evropski prijatelji Armenije EuFoA išče pripravnika
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.