sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kanabis".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Avstriji pa kanabis uporabljajo pri registriranih zdravilih za hude bolnike natančno so predpisali vsebnost
Eno: Psihomagija
oglas
deklaraciji je logična posledica navedene Odločbe seznamu mamil kjer je pod zaporedno številko določena kanabis
naraščanje prodaje in proizvodnje kanabisa pa naraščajo tudi kazniva dejanja povezana njim
0 Kokain je druga najpogosteje preprodajana droga na svetu, prekaša ga samo kanabis.
Verjetno bi se proizvodnjo in promet kanabisom vključila tudi tobačna industrija
Svet počasi spoznava da je prohibicija kanabisa neumna
Na Nizozemskem kjer imajo dolgo tradicijo resda nezakonite uporabe kanabisa so leta uzakonili medicinski
Kljub razmeroma počasnemu raziskovanju terapevtskih učinkov kanabisa pa so evropske države manj stroge
Pri zaužitju kanabisa bolnikom damo tudi aktivno oglje in odvajalo izpiranje želodca ni potrebno
Tu ne ciljam da bi pa kadilci kanabisa smeli voziti zadeti
Sedaj organizirani kriminal plačuje revnim da gojijo kanabis doma
Bil je pod vplivom amfetaminov in kanabisa
Iz Kitajske se je kanabis razširil Indijo kjer so ga uporabljali predvsem kot zdravilo
Produkcija kokaina in opija je verjetno ista kot dekado prej produkcija kanabisa je višja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.