sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mokrišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
pa je dobra. "Žrtve gradbenega posega na Muri z razmeroma pičlim izkupičkom energije zagotovo ne bi bili samo mokrišča , ribe in kačji pastirji. Z gradnjo HE bi Slovenija ostala tudi brez plačila za okoljsko odgovornost, ki ga je v
tudi lehnjakotvorni izviri ne bi bili potopljeni. Ogrožene rastlinske vrste naj bi prenesli drugam, dveh petin mokrišča Berje pa akumulacija ne bi potopila. Sploh pa, smo slišali na konferenci, naj bi okolica jezera nudila idealne
varovanje narave in kulturne dediščine. Notranjski regijski park bo razdeljen na štiri območja: travišča in mokrišča , ki obsegajo področje Cerkniškega jezera, strnjene gozdove, in sicer dva kompleksa gozdov: osrednji del
IN BLEDOM, S KATERIMA SO OBELEŽILI SVETOVNI DAN MOKRIŠČ, 2. FEBRUAR. V ZGIBANKI SO MED DRUGIM ZAPISALI, DA SO MOKRIŠČA REDKI HABITATI TAKO V SLOVENIJI, KOT TUDI V EVROPI, IN VIR RASTLINSKE IN ŽIVALSKE RAZNOVRSTNOSTI. DO 1. MAJA BODO
SEZNAM NATURE 2000, ČLANI OMENJENEGA DRUŠTVA PA SO MINULO SOBOTO ORGANIZIRALI VODENI IZLET PO BERJU. NEKATERA MOKRIŠČA BLEJSKEGA KOTA IN ŠIRŠEGA OBMOČJA SOTOČJA SAVE DOLINKE IN SAVE BOHINJKE SO DANES TAM, KJER SO MORENSKI NASIPI
ZAPIRALI POT VODI IZPOD TALEČIH SE LEDENIKOV. TAM SO NASTALA JEZERA, KI PA SO ŽE DAVNO ODTEKLA IN SE SPREMENILA V MOKRIŠČA . SLEDNJA SE NA OMENJENEM OBMOČJU POJAVLJAJO PREDVSEM KOT POVIRJA V VZNOŽJU TERAS, KJER PRIHAJA NA DAN VODA, IN
NA DAN VODA, IN ZANJE VELJA, DA SO ZELO OBČUTLJIVA, ZATO ŽE NAJMANJŠI POSEGI VANJE PORUŠIJO HARMONIJO NARAVE . MOKRIŠČA DAJEJO POKRAJINI MED BLEDOM IN RADOVLJICO IZJEMNOST V EVROPSKEM PROSTORU, SAJ SO TAKA OBMOČJA ZELO REDKA. PO
MOKRIŠČ, V SLOVENIJI 40 ODSTOTKOV, ZATO SI EVROPSKA UNIJA PRIZADEVA ZA USTAVITEV UNIČEVANJA DO LETA 2010 . MOKRIŠČA IMAJO POMEMBNO VLOGO, SAJ NAPAJAJO VODONOSNIKE, SO VIR HRANE IN PITNE VODE IN ŠČITIJO PRED POPLAVAMI. PO
se bo začel mesec čistilnih akcij v letu 2013. KULTURA 9.00 ob svetovnem dnevu voda in v sklopu projekta Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 bo potekal 7. slikarski ex tempore, naslovljen Naša naravna dediščina; območje
stotnija udeležencev, temperaturo pa je dvignila razprava o sanaciji HE Moste, s katero naj bi uničili tudi del mokrišča Berje. Direktor Savskih elektrarn Drago Polak je pojasnil, da morajo omenjeno HE po polstoletnem delovanju
ponedeljek so člani Društva za rešitev Save Dolinke začeli zbirati podpise za referendum proti potopitvi mokrišča Berje in ledeniške doline, kar naj bi bila posledica sanacije in gradnje HE Moste. Za referendumsko pobudo so
v nasprotju z študijo, ki jo je pripravil Zavod za varstvo narave Kranj ( Metod Rogelj ), v kateri so evidentirana mokrišča tudi od leškega mostu do Lancovega in so vsaj tri v neposrednem in vplivnem območju predvidene spremembe
in drugo, ki je bilo neposredno pod današnjim hipodromom, je NEDOPUSTNO, da bi kakorkoli vplivali na preostala mokrišča , ker menim, da Zavod za varstvo narave ni bil seznanjen pri izdaji smernic, da gre za nov projekt hotelskega
Mihelič. Poleg travnikov so življenjsko okolje belih štorkelj še ravninska območja z mešanimi kulturami in mokrišča . » Na splošno je pojav bele štorklje na Gorenjskem del nekega dogajanja v Sloveniji in Evropi. Bela štorklja se
zavijete proti Trsteniku, lahko se odpravite od Letenc proti Golniku po stranski cesti, kjer so drugače prelepa mokrišča ter si ogledate in ovonjate ta sicer čudoviti del Gorenjske. Mislim, da bi bil kak objektiven članek lahko
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}