sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vegetacija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Podnebje se spreminja stalno in tudi vegetacija temu primerno sledi
Aleš Horvat: umetnik
oglas
sečnja gozdov ali drugi posegi v vegetacijo,
Med gradnjo se vegetacija kar najbolj ohranja
Enkratna uporaba spomladi pred začetkom vegetacije preprečuje klitje plevelov skozi celotno vegetacijo
To omogoča obilno žetev in rast vegetacije
Tudi plodovke imajo visoke zahteve po toploti dobi vegetacije
Malo vegetacije češnje zjutraj manjšo belo odejo
Na območju so predvideni naslednji krajinskoarhitekturni ukrepi odstranitev samonikle in nevitalne vegetacije
Začetek vegetacije tropske sadne rastline
Pot poteptano vegetacijo postane vidna in spodbuja obiskovalce uporabi
Na tem območju se srednjeevropska vegetacija mea predstavniki submediteranske flore in vegetacije kar
Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu vrstni sestavi in prostoru značilnih oblikah vegetacije
Pa tudi vegetacija je bila precej bolj bujna
Vlažnost zraka radi imajo vlažno okolje veliko vegetacije
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.