sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vegetacija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
letu med drugim nadaljevalo preizkušanje kultiviranja in hibridov za potrebe žlahtniteljskih programov, med vegetacijo bodo spremljali migracije krilatih listnih uši - prenašalk virusov ( to plačuje ministrstvo za kmetijstvo ). » S
Planina, O čebelarstvu v Sloveniji, Struktura občine in sodobne spremembe. Posebno poglavje so namenili vegetaciji . V posebnem pojasnilu beremo, da je avgusta 1932 prispela v Jugoslavijo številčna skupina znanstvenikov iz
za spužve, drugi se hranijo s trdoživnjaki, tretji s plaščarji, četrti samo z mahovnjaki, peti z algalno vegetacijo . Je tudi nekaj vrst, ki plenijo jajca drugih zaškrgarjev in celo ikre obrežnih rib. Nekatere vrste
in paradižnik. Ko načrtujete opore za rastline, bodite pozorni, da bo struktura dovolj trdna, da bo vzdržala vegetacijo v polnem razcvetu. Nekatere rastline, še posebno glicinija in vrtnice, so precej težke, zato je treba poskrbeti
višavjem na severu in planoto Mato Grosso na jugu. Nižavje zajema največje območje deževnega gozda na svetu . Vegetacija v deževnem gozdu je tako gosta, da sončna svetloba redkokdaj prodre pod zavito in prepleteno rastje blizu
ti substrati hitro preperevajo v tla bogata z glino, ki so v začetku zelo plodna in pogosto pokrita z bujno vegetacijo . Ta tla lahko torej vsebujejo obilo humusa, vendar se njihova naravna plodnost z obdelovanjem hitro izčrpa ,
tla v polpuščavskih in puščavskih območjih, kjer je voda le redko na razpolago za rast rastlin. V takih pogojih je vegetacija omejena na redko travinje in grmičje, ki je odporno na sušne razmere. Tla torej vsebujejo le malo organske snovi .
še nikoli niso zabeležili padavin in voda, ki prihaja v potokih z gora, izhlapi še preden priteče do morja . Vegetacija je zelo redka. V tem stoletju se puščava stalno širi proti jugu. Atlantski ocean, morsko prostranstvo, ki loči
. V dolini reke Donave so obdelovalne površine na zelo plodnih prsteh. Topel in suh južni veter, * fen, vpliva na vegetacijo in izrabo tal. Oblikovanost reliefa omogoča izrabo hidroenergije. Zelo pomembna dejavnost je turizem .
in vzhodu. Zaradi monsunskega deževja, naplavnih ravnic in močvirnatih delt imajo ta območja bujno naravno vegetacijo . Na severovzhodu celine leži del Rusije, imenovan Jakutsk, z gorovji in rekami ter s hladnim in goratim
kjer erozija sproti odnaša material, nastal s preperevanjem. Tlotvorni dejavniki, kot so klimatske razmere in vegetacija , so torej lahko vplivali na tla le kratek čas. Posledica tega je, da se tla še niso razvila v tipična * zonalna tla
leži rodovitna glinena ravnica z gostim tropskim gozdom, ki se dviguje do peščene planote s * savansko vegetacijo . Na severu se pokrajina spusti do srednjega dela doline reke Niger. V državi so manjša ležišča zlata in kroma .
( Kalimantan ). Leži na ekvatorju in na poti dveh * monsunov; ima vroče podnebje, poraščen je z gosto tropsko vegetacijo in je eden izmed najbolj mokrih krajev na svetu. Večji del obale je močvirnat; v notranjosti je bujna džungla ;
Volta. Prsti so večinoma grobe in peščene, nastale na osnovi iz trdnih kamnin. Podnebje je vroče in suho; naravna vegetacija , razen v rečnih dolinah, zajema trnovo grmičevje in redko * savano. Razen mangana na severu ima država malo
, ki obkroža * Čadsko jezero. Tu so zaloge sode. Jug ima zmerno poletno deževje, ki omogoča * savanski tip vegetacije ter sezonski reki Šari in Logone s pritoki. Čadsko jezero, ostanek notranjega morja na južnem robu Sahare v
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}