sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mokrotne".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Po njenem mokrotnem dnu, polnem opuščenih meandrov, teče proti jugovzhodu, naselja so odmaknjena na rob
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Travniki in njive so na mokrotnih tleh v dnu doline, pobočja pa prekrivajo obsežni listnati gozdovi.
Ves ta del doline je bil preteklosti mokroten zato je dolinsko dno skoraj neposeljeno razložene vasi
Nedaleč od Škocjana na levem bregu Radulje kjer se terasasto pobočje stika mokrotno ravnino ob reki leži
poletni vrozhini je treba vezhkrat pogledati zhe jajzhka niſo na mokrotnim ki jim slo ſhkoduje ali zhe
letu, naj aeje žito v mokrotno zemljo. Drugim kmetom
Vse od Zgornje Kungote naprej je Pesnica regulirana in zdaj so v nekoč mokrotnem dolinskem dnu večinoma
Če pa se odpravljamo na močviren teren ali res mokroten gozd pa se nobena obutev ne obnese tako dobro
Srakovlje je vas ki leži na dobravah sredi mokrotnih travnikov
poleg splošno znanega hišnega lesomora Serpula lacrymans nevarnim hišnim gobam zgradbah spada tudi mokrotna
Še vedno je jahala le da zdaj njegov oslinjen jezik ki se je zabijal mokrotno omarico ljubezni in se
Varuhom narave se zdi nesprejemljivo uničevati mokrotna življenjska okolja za nekaj megavatov elektrike
Pomembno je tudi obvodno rastje s funkcijo ekološkega koridorja, čeprav je večina obvodnih mokrotnih
Ob jezeru se širi večinoma mokrotna ravnica vlažnimi travniki le na jugovzhodni strani se pobočja Gur
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.