sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mejice".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
, ki pticam v votlih deblih nudi zavetje. Tudi mejic, ki so naravna gnezdišča nekaterih vrst ptic, je
, ki ga sestavljajo kompleksi nižinskih gozdov, travnikov, mejic in ribnikov, odlikuje izredna vrstna pestrost rastlinskih in živalskih
do 20 let. Raste na obronkih gozda, v mejicah in na obrežjih rek. Zgodaj spomladi jo prepoznamo po
17.40 Mejice, dokumentarna oddaja # 18.10 Prisluhnimo tišini #
narečja imajo veliko izrazov zanje: pásike, omejki, mejice, žive meje in tudi vratnice, vrati, ozare
Takšnim mejam pravijo v Prekmurju pasike, drugje omejki, mejice, žive meje. Navadno je to dolg in ozek
, ki je primerna tlom in krajevnim podnebnim razmeram. Mejice so del kulturne krajine, zato so jih ljudje,
, morda tudi od besede pasti se. Stalna raba mejic je tako preprečevala razraščanje v njive in travnike, ljudem
senco med delom na polju in igro otrok. V mejici so tudi raznoliki plodovi na grmih in drevesih.
Zakaj so mejice žive meje
Prisotnost mejic zelo ugodno vpliva tudi na mikroklimatske razmere na njivah in
v biomaso. Lesna biomasa je s smotrnim gospodarjenjem v mejici vedno na voljo. Sodelujejo v biološkem varstvu pridelkov,
voljo. Sodelujejo v biološkem varstvu pridelkov, saj v mejicah živijo živali, plenilci, ki varujejo pridelke z uravnavanjem
, poljska perjad). Primerna vrstna sestava rastlin v mejicah prispeva k prehrani opraševalcev, in sicer čmrljev, čebel
Zaradi vseh navedenih pozitivnih vplivov, ki jih imajo mejice med njivami, ob jarkih in potokih, je njihovo
kot posledici menjave lastnikov bi veljalo najprej kakovostno ovrednotiti obstoječe mejice, jim odmeriti parcelo ter zanjo najti dobrega skrbnika.
tem skrbnikom družba odmerila nagrado za njihov trud in vzdrževanje mejice, saj je vpliv mejic veliko širši od ozke dobrobiti
za njihov trud in vzdrževanje mejice, saj je vpliv mejic veliko širši od ozke dobrobiti lastnika. Nedvomno je potreben
. V prihodnje bi morala biti možna izvedba nastajanja novih mejic s smotrnim in interdisciplinarnim prostorskim načrtovanjem kmetijskega prostora.
Pušpanove žive mejice obkrožajo vrtne grede.
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}