sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "poniževalno".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Giovannija prisilijo poniževalno izpoved da zakon ni bil konzumiran ker je impotenten
Eno: Psihomagija
oglas
Očitke da ima do žensk poniževalen in slabšalen odnos Igor zavrača
In pamž ni nič poniževalno ampak kvečjemu slabšalno kar si pa razvajen mulc itak zasluži
Imajo ga za nemoralnega poniževalnega zakonsko vprašljivega in vprašljivo zdravilnega
Ne da bi sindikalisti borci za človekove pravice ali škofje črhnili proti poniževalno nehumanemu redu
Bil si neotesan surov butast zasmehljiv enovrstičen in poniževalen do žensk
ustrašil in glej — prišel je v hujšo, še bolj v poniževalno oblast
če pa gledaš tja kjer noge pridejo skup pa ni poniževalno
Toda mati prvega gotovo poravnajte oni dolg da se tak poniževalni prizor ne vrne več
ali je skrajno slabo informiran ali pa takimi izjavami skuša poniževalno zavajat javnost bistvu stvari
Ali je to poniževalno za znanost
To poniževalno preziranje je Ervina še bolj vnemalo in ujunačevalo
Priznati je treba da je nekdo večji od tebe to pa je poniževalno
sramotno in poniževalno
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.