sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "procter gamble".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
torej vsi ki kupujete izdelke tvrdke procter gamble kot so na primer ariel itd pa tudi izdelke henkel
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.