sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "westworld".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
In ni samo westworld
Aleš Horvat: umetnik
oglas
pogledal nekaj delov ampak sem zadaj epizodami Frequency Incorporated scandal chicago med nadoknadu westworld
westworld chance fargo
Lahko zgolj sklepam da se dogodki navezujejo na originalni westworld iz filma in kdor si ga je ogledal
westworld je zanimiv
westworld No na koncu sem ponudbo zavrnil IMO si se odločil pravilno
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.