sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "biovan".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Naročite brezplačni vzorec na info at biovan si
Aleš Horvat: umetnik
oglas
Poskusite jih lahko tudi sami in naročite brezplačen vzorček juhe na info at biovan si
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.