sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "emarketer".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Temu bodo očitno sledili tudi oglaševalci ki so po podatkih spletišča emarketer com lani samo petih zahodnoevropskih
Izbrisana: film
oglas
naslednjem letu je ta znesek znašal milijonov po napovedih emarketerja pa bo Amazon letu prihodke od
Vir ww emarketer com
le knjig in zgoščenk ki so prevladovale preteklosti pa tudi znesek enkratnega nakupa je vse večji ww emarketer
bil lanskem letu zmagovalec ZDA po rasti kaže analiza priljubljenosti spleta ki jo je objavil portal emarketer
denimo deleži na ameriškem oglasnem trgu ki malo Slovenijo resda ni primerljiv po podatkih portala emarketer
ko naj bi fantje ustvarjali oziroma objavljali vsebine katerimi želijo želijo navdušiti druge piše emarketer
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.