sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "goščavo".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
v goščavo, kjer si slišal tisto lepo pesem.
Eno: Psihomagija
oglas
semiološki goščavi raznih znakov je govorica telesa še vedno aktualna
Najrajši se skriva po bambusovih goščavah
Js si mal uredim da ne pridem glih goščavo ginekologinji
iskali so po praprotni goščavi -_
Medved šine goščavo grof za njim
pestjo je zažugal proti goščavi kjer se je skrival kos
„Počenite v goščavi!“ zapoveduje glavar.
priplazi se volk, ki je prežal v goščavi;
Poslušaj poslušaj kako lepo poje kos tam goščavi
Prva so želve ki simpatično koracajo po goščavi med stolpi
Ob robu goščave je stala jablana,
Vstal je in sta skoz goščavo
Kre reke dolvodno na levo skozi mračno goščavo sem gonil
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.