sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vejevje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
oddaljenost trebuha od tal je nižja kot pri pravih terencih in karoserija ni zaščitena pred udarci in praskami vejevja . Na običajnih cestah 4,53 metra dolgi Mercedes - Benzov SUV navduši z zanesljivimi voznimi lastnostmi in
živih meja in grmičevja ob robovih sadovnjaka, negovanje raznovrstne podrasti, urejanje skalnjakov in kupov vejevja kot skrivališč za ježe, rovke in podlasice, postavljati je treba valilnice za koristne ptice, nameščati visoke
, bržkone sklepajo. Z belo barvo jih tako malo zavedemo, a se ne dela škoda, saj potem nad njo na novo nanosijo vejevje , « je razložil Mihelič. Pri DOPPS-u so bili prav presenečeni, koliko ljudi se je obrnilo nanje s pobudo, da je
Save največ težav pri obratovanju elektrarn predstavlja velika količina plavja. Ogromne količine listja , vejevja , izruvanega drevja in odpadkov antropogenega izvora je potrebno sproti odstranjevati, da ne ovirajo pretoka
vrata, ter drla po hodniku skozi hišo proti vhodnim vratom. Podboji so poškodovani, ker se je vanje zaletavalo vejevje , ki ga je silovita poplava nosila s seboj in skozi hišo. Nov pralni stroj je poln blata, zunaj in znotraj. Hiše
. Lahko pa se zgodi, da tudi prometnega znaka ne boste opazili zaradi slabe vidljivosti ( slaba osvetlitev , vejevje ). Takim križiščem se približujte z zmerno hitrostjo in bodite pripravljeni, da boste morali dati prednost
gosteje, drugje redkeje pripenjala na zabite kole. Meter za metrom, kilometer za kilometrom. Skozi gosto vejevje , skozi gozdove, po poljih in travnikih, ob rekah in potokih. Štiri dni kasneje, 23. februarja leta 1942, je bila
. Večino leta se bobri hranijo z rastlinami in zelenimi drevesnimi deli, pozimi pa so odvisni od nakopičenega vejevja , ki ga poleti spravijo pod vodo. Bobrovo družino sestavljata starš a in nekaj rodov njunih potomcev. Družbeno
dolg in tanek, kar mu omogoča, da iz dreves izbrska ličinke žuželk, občasno pa se prehranjuje tudi s sadeži. V vejevju si gradi gnezda, samica skoti enega samega mladiča. Za dolgoprsteža se je dolgo mislilo, da je izumrl, vendar so
. Doma so v hribovju in na gorskih planotah severnega Queenslanda. Imajo dolge zadnje noge in žive med vejevjem v drevesnih kroš njah. So okrog 1,2m dolge živali, polovica dolžine pa je rep. Dan prespijo v sedečem položaju s
v tleh pri deževnikih, prek čaš astih gnezd iz kamenčkov ali rastlinja pri galebih in racah do ogromnih gnezd iz vejevja in vejic pri ujedah, ki lahko rabijo namenu več let. Nekateri ptiči si zgradijo gnezda v drevesnih duplih ali pa v
delih Južne Amerike. Kadar je buden, visi pod drevesnimi vejami, kar dve tretjini dneva pa prespi oprt ob vejevje . leopard, ena od manjš ih, a najbolj razš irjenih vrst velikih * mačk. Leopard ( Panthera pardus ) živi v Afriki ,
. Žive v različnih življenjskih okoljih, najdemo jih v gozdovih, pa tudi v polpuš čavskih območjih. Iz vejevja in blata si večina vrst napravi kupolasto gnezdo. Navadni lončar ( Furnarius rufus ), po katerem je dobila ime
jajc ter majhnih kuš čarjev in sesalcev. Odrasli loriji dan prespijo v drevesnih duplih ali pa so prižeti na vejevje dreves. So samotarske živali ali pa živijo v parih. Brejost traja od tri do pet mesecev, samica pa skoti enega
na policah prepadnih sten, ki so primerna mesta za vzletanje iz gnezda. Orlovska gnezda so skupek neurejenega vejevja , ki jih orli zbirajo leto za letom. Samica navadno znese eno do dve jajci. Starš i iš čejo hrano daleč naokoli, do
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}