sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "skalovje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
kakor planinka v strmem skalovju. Poleg
Festival Grounded
oglas
Še pogled skalovja
naravi je plezalka ki pleza po drevesih skalovju in zapuščenem skalovju
Brzice med skalovjem
Rdeče skalovje med mestoma Frejus in Cannes
orli skalovja, ki ga skorej po vseh dolioah dobijo,
Pod njim v skalovju, tam je naša zver !"
Gozdovi posejani skalovjem različnih oblik
In tam izza skalovja je pridirjal
dinastije so izdolbene do metrov globoko skalovje
posamično in na zelo majhnih površinah drugod osrednji in zahodni Sloveniji kombinaciji karbonatnim skalovjem
gladka navadno strma površina skalovju
Zdaj sva vse bolj zasidrani podobi nekje krhkem skalovju
ozadju se odpira značilna pokrajina golih gričev in skalovja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.