sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "robidovje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Steza je postala strma robidovje je ponujalo sladke sadeže pred menoj se je odpiral svet skalovja svet
Eno: Psihomagija
oglas
ki so vodile med jelševjem in robidovjem v drugo
Grmičevje med drugim tudi robidovje robide na tem območju običajno dozorijo konec avgusta in septembra
Krog in krog je bil napravljen plot iz kolov, kamenja in robidovja, da ga ni bilo tako lehko prelesti
Srnjak pa prilomi skozi gosto, z robidovjem preraščeno grmovje; že na dve sto korakov ga lahko čuješ
mojstrsko skupaj izstavljenih, bi bil prišel tu doli samo še s — trebuhom, vse drugo bi ostalo tam gori v robidovju
Ob zgornji in spodnji šentjanski cesti so terase oljčnikov njiv vinogradov pa tudi akacij kanel in robidovja
posledic vetroloma se bo pričela zaraščati pionirskimi grmovnimi in drevesnimi vrstami kot so razna robidovja
Razporedijo se strelce ob jezerskem grmovju odpnejo šlice nekaj potegnejo iz hlač in brez zadrege zalijejo robidovje
Potke ja zelo pomembne so ko se naberejo veje debla robidovje sploh če je breg
prenehale rasti bezeg se je preselil Shpanijo in se ni nikoli vech vrnil robide so sezavlekle trnovo robidovje
Ko je vstal in se ozrl, so izginjali ravno zadnji med gostim robidovjem na spodnjem koncu travnika!
Čez nekaj trenutkov so bili vsi na varnem mestu med skalovjem in robidovjem kjer je Ano zapustil Bartolomej
Gosto snegom obloženo robidovje je rastlo pod njim in iz istega so molele pol sežnja visoke mlade smreke
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.