sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "gradnom".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
nimam pa nekak obcutka kolk so novi mali avti putno gradne clio corsa
Eno: Psihomagija
oglas
črnega gabra ojstrico na ilovnatih kraških tleh pa se ji pridruži tudi primorska različica združbe gradna
In nenazadnje ob pogledu na Vatikan mora biti vsakemu jasno, da je moral gradno vseh palač in cerkva
Ima dva razpona gradni jekleni nosilci so dolgi največjim razponom m Višina konstrukcije nad reko ob
Mašina je italijanska od gradne punta ampak mi je corsa nekoliko lepša zato sem za njo
Sestavljajo jih bukev vrste Fagus orientalis graden Quercus petraeus hrasta Quercus hartwissiana in Quercus
Prevladuje gabrov gozd ponekod dokaj samostojno drugje zopet povezavi dobom gradnom ali celo rdečim borom
gradni filtri za vodo in naprave za pripravo pitne vode VGRADNE NAPRAVE
razmišljanj mnenj lahko povzamemo da jih predvsem skrbi problematika komarjev neurejena čistilna naprava gradne
Deblo gradna je močno in dokaj ravno ter ima sivo skorjo, ki ostane prvih 20 let gladka, nato pa razpoka
Gozdne površine Papeževe posesti večinoma poraščajo nižinski gozdovi gradna in belega gabra primesjo
Birokrati pač problem je tem da tu sofinacira gradno država ki se obnaša umazano nesramno in arogantno
Teh dejstev ki dokazujejo da je imel Karađorđević dejansko iskrene namene ko je šel gradno Kraljevine
Zadnjo besedo pri gradni drugega tira bi po njegovem prepričanju morali imeti volivke in volivci Tisti
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.