sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "jelovo".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Boljše so smrekove kot jelove veje
Aleš Horvat: umetnik
oglas
Po lokalni cesti na z pobočju Javorja imenovanem Jelovica poraslim smrekovim in jelovim gozdom pridemo
Nanj so bile nagrmadene in nametane jelove veje in razni ostanki debla ki jih gozdarji izžagajo da deblo
hrastov gozd gozdna tla plemenita drevesa nasad iglavcev razgledišče glog smreka škratovo drevo brezno jelovo
Gab je dvignil glavi, pa odvrnil: »O, doli onkraj jelovega gozdiča stoji lepa koča.
okrašena s šopki in jelovimi vejicami in bogato obložena z delikatesami, mrzlo pečenko in pecivom.
Po gostih jelovih gozdih je skrivnostno šepetal pomladni vetrič in preširno je pohajala po njih vsakovrstna
sečnjo starih bukovih dreves in pospeševanje mladih jelk da bi čim hitreje prišli do skoraj čistih jelovih
Nad njimi se razprostirajo obsežni jelovo bukovi gozdovi dinarski obliki OmphalodoFagetum številnih depresijah
Veje smrekovih in jelovih sušic ki smo jih morali sanitarno posekati spravljam na kup
Tudi luske na jelovih storžih so tipično razporejene v dveh družinah prepletenih spiral; storž norveške
gozdnata krajina hribovskega zaledja t i Ruškega Pohorja za katero so značilni avtohtoni jelovo bukovi
Jedne íma, pa jelove
Okolico sestavljajo namreč izredno lepi smrekovi in jelovi gozdovi polni gob in borovnic
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.