sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "toploljubni".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Vertačnik je opozoril tudi na spremembe vegetaciji Sloveniji bodo prevladovale toploljubne listnate drevesne
Eno: Psihomagija
oglas
Veliki lepotec je toploljubna vrsta in izbira osončene lege znotraj območja kulturne krajine kjer se
še pasti ponoči dosti pod ° zato me zanima ali naj spravim korito skupaj zimotrdne in toploljubne čeprav
Kljub celinskem podnebju ki toploljubnim plazilcem ni ravno pisano na kožo se nekaj vrst plazilcev bori
Na zahodu prevladujejo nasadi črnega bora hrastovogabrovi gozdovi ter toploljubni listnati gozdovi ki
Določene toploljubne rastline prezimijo na Primorskem ko drugje po Sloveniji ne
Gre za izrazito toploljubno mediteransko vrsto ki preteklosti pri nas ni nikoli gnezdila
širši okolici raste toploljubni gozd prevladujočo bukvijo kateri so primešane druge drevesne vrste predvsem
Kraški modrin je pri nas pogosta toploljubna vrsta
Večji del planote je porasel z bukovimi in jelovo-bukovimi gozdovi, prisojna pobočja poraščajo toploljubni
Podhujka prebiva v toploljubnih sestojih gradna, rdečega in črnega bora, bogatih z jasami v različnih
V širši okolici raste toploljubni gozd s prevladujočo bukvijo, kateri so primešane druge drevesne vrste
Lepota te toploljubne rastline nežno belimi cvetovi in kot žarki razpršenimi vijoličnimi prašniki je
Po stopničasti stezici tako rekoč enim samim korakom pridemo iz toploljubnega rastlinstva osojno zatočišče
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.