sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "predgorski".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
zahodne in južne Slovenije je zaradi lege predalpskem hribovju in na območju dinarske pregrade zato tudi predgorsko
Eno: Psihomagija
oglas
Če obiščemo Kukovnico avgustu bomo lahko uživali pogledu na cvetove lepo dišečega predgorskega klinčka
Predilnica volne ki je bila prvotno odprta leta osrčju predgorskega sveta Alp je bila ustanovljena namenom
siliciklastična kamnina ki se je odložila iz kalnih gravitacijskih turbiditinih tokov globljemorskih predgorskih
Čez dan bodo predvsem gorskem in predgorskem svetu možne posamezne krajevne nevihte
in južne Slovenije je, zaradi lege v predalpskem hribovju in na območju dinarske pregrade zato tudi predgorsko
idilično predgorsko in planinsko krajino vnaša motive domačih živali enkrat še bolj začetniško naivno
Večinoma raste predgorskih predelih Alp vendar jo izjemoma najdemo tudi nižinah kot primerki na sliki
Na severni strani reke nastajajo iz snega in ledenikov, ki so v visokogorju prebile neplodna predgorska
zasnovano in elementi romanesknega je tem obsežnem delu popisana zgodovina nesreč slovenskem gorskem in predgorskem
Funkcije, podobne jarkom so povezane s trki območij; to so s sedimenti napolnjene globoke obrobne predgorske
beneškoslovenskem poselitvenem ozemlju ki tem smislu ni več kot prej izstopalo furlanskem gorskem in predgorskem
Naravno rastje je predgorski bukov gozd katerega pa se je pod vplivom človeka vrinila smreka
Na severni strani reke nastajajo iz snega in ledenikov ki so visokogorju prebile neplodna predgorska
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.